Wynajem

Budujemy dla naszych klientów portfolio najemców o specyfice zgodnej z ich celem i strategią inwestycyjną. Poszukujemy dopasowanych najemców do danej nieruchomości oraz wskażemy jak ustabilizować poziom wynajmu.

Komercjalizujemy Centra i Galerie Handlowe, Parki Handlowe, lokalizacje uliczne, wolnostojące nieruchomości, analizujemy grunty pod względem inwestycyjnym.

 

Analizy i raporty rynkowe

Tworzymy szerokie analizy i rekomendacje aby ułatwić naszym klientom podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

 

Konsultacje

Starannie opracowujemy strategie, harmonogramy oraz budżety celem urzeczywistnienia celu biznesowego.

 

Doradztwo projektowe

Doradzamy jak ożywić starą przestrzeń lub stworzyć zupełnie nową koncepcję powierzchni komercyjnych.

 

Pozycjonowanie lub repozycjonowanie

Poprzez głęboką analizę i obserwowanie trendów wskażemy jak wzmocnić atrakcyjność i wizerunek nieruchomości.

 

Reprezentowanie Najemców

Wspieramy procesy ekspansji sieci handlowych na terenie Polski oraz optymalizujemy warunki najmu. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie planowania strategii wejścia na Polski rynek.

 

Zarządzanie Projektami i Zarządzanie Procesami Przygotowania Inwestycji

Oferujemy doradztwo na etapie poprzedzającym rozpoczęcie budowy, w tym koordynacja prac nad przygotowaniem projektu budowlanego. Przeprowadzimy proces formalno-prawny (uzyskanie decyzji o WZ, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie etc.)

Będziemy monitorować zgodność dokumentacji z wymogami polskiego prawa przed złożeniem wystąpień o uzyskanie pozwoleń. Zapewniamy naszym klientom pomoc w uzyskaniu pozwoleń.

Zarządzanie Budową

Koordynacja działań na terenie budowy realizowanej inwestycji skupiona jest głównie na wyniku końcowym, zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa. Zapewniamy systematyczne i dostosowane do wymogów każdej inwestycji zarządzanie i administrowanie kontraktem.

Organizację rozpoczęcia budowy.

Przegląd harmonogramu wykonawcy i sposobu wykonania.

Monitorowanie postępu i jakości prac.

Prowadzenie narad koordynacyjnych i sporządzanie protokołów.

Comiesięczne raporty dotyczące postępu oraz wydatków kontraktowych.

Kontrolę jakości wykonanych robót, zatwierdzanie wycen wykonawcy w oparciu o zestawienia ilościowe.

Koordynację odbioru inwestycji.

 

Koordynacja najmu

Ściśle współpracujemy z Inwestorem, Wykonawcą, Najemcą, Projektantem oraz osobami zajmującymi się komercjalizacją obiektu.

Oferujemy doradztwo techniczne i kosztowe w trakcie negocjacji umowy najmu, koordynację przygotowania załączników technicznych do umów najmu, przygotowanie procedur procesu koordynacji prac najemców, zarządzanie procesem przepływu dokumentacji projektowej najemcy oraz nadzór nad postępem prac najemców i przygotowaniem lokali do użytkowania.

 

Badanie Nieruchomości

Analiza i ocena nieruchomości.